HOSAB Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Atıksu Yönetimi

Bu kayıt 13 Ağustos 2015 tarihinde eklenmiş ve toplam 9336 kez görüntülenmiştir.

Hosab atıksu arıtma tesisi bölgemizde yer alan firmadan kaynaklanan atıksuların arıtılması amacı ile yapılmış olup 2011 yılında işletmeye alınmıştır. Atıksu arıtma tesisinin çıkış suyu kalitesi, Çevre Mevzuatı “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” (Tablo 19), parametreleri doğrultusunda deşarj yapılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesisi; şu ünitelerden oluşmaktadır.

Giriş Yapısı ve, Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara, Terfi Havuzu, Debimetre ve İnce Izgara, Havalandırmalı Kum- Yağ Tutucu, Dengeleme Havuzu, Biyo-Fosfor Havuzu, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltim Havuzu, Çamur Yoğunlaştırma Havuzu, Çamur Susuzlaştırma Ünitesi, İdari Bina, Laboratuar.

Atıksu Arıtma Tesisimizin Geçici Faaliyet Belgesi; 20/03/2012 tarihinde;

Çevre İzni: 28/09/2012 tarihinde;

Geri Ödeme Belgesi: 02.01.2013 tarihinde alınmış olup tüm izinleri tamamlanmıştır.

KAPASİTE ARTIŞI

Mevcut 1.000 m3/gün olan atıksu arıtma tesisimizin yanında; artan firma sayısı ve Bölgemizin Akçalar Islah Organize Sanayi Bölgesi ile birleşme durumundan dolayı bu bölgeden gelecek olan atıksu miktarıda göz önüne alınarak Bölge Müdürlüğümüz mevcut tesisin bulunduğu alana 7000 m3/gün olacak şekilde ilave tesisi yapılması için çalışmalara 2014 yılında başlamıştır. Yeni yapılacak olan tesisin proje onayı için Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına 11.09.2014 tarihinde yapılan proje onay başvurumuz 12.01.2015 tarihinde onaylanarak Bölge Müdürlüğümüze gönderilmiştir. 7000 m3/gün olacak şekilde onaylanan kapasite artış projemiz ile beraber mevcut 1000 m3/gün tesisimiz ile beraber atıksu arıtma tesisimiz toplamda 8000 m3/gün kapasiteye ulaşacaktır.