HOSAB Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Enerji Yönetimi

Bu kayıt 13 Ağustos 2015 tarihinde eklenmiş ve toplam 8250 kez görüntülenmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz; 01.10.2011 tarihinden itibaren “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı’’ alma çalışmalarına başlamıştır. İlk aşama olarak, bölgemizin havai hatlarının devri alınmış olup, 2012 Temmuz ayı itibari ile elektrik hatlarının işletilmesine başlanmıştır.

Bölge Müdürlüğümüz; Bölgemizin ucuz ve kesintisiz elektiğe kavuşması için 2012 yılında EPDK lisan başvurunda bulunumuş olup, ED-OSB/4325-4/02590 lisan numarası ile 27.03.2013 tarihinde dağıtım lisansı alınmıştır. Bölge sınırları içerinde yer alan sanayicilerin ucuz enerji ihtiyacının karşılanması için; Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından projesi 16.01.2013 gün 11764 sayı ile onaylanan Teiaş Görükle TM – Hasanağa OSB iletim hattı projemiz yapılarak Temmuz 2013 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.

Yapılan enerji nakil hattı ile İrfaniye ana dağıtım trafo merkezinde bölgemize yaklaşık olarak 7150 m. olan 3*(1x240/25 mm2) XLPE 36 Kv kablo tek devre olarak döşenmiştir. Böylece bölgemizin tüm elektrik işlemleri ve dağıtımı işletimi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup, kesintiler, yük kayıpları, enerji kalitesi yüksek bir bölge olmuştur.

Bölge Müdürlüğümüz 2014 tarihinden itibaren mevcut havai hatlarının yer altına alınması ve uzaktan okuma alt yapısının oluşturulması ve cadde aydınlatma çalışmalara başlamıştır. Bu doğrultuda bölgemiz 2 ayrı kapalı devre ring sistemi olacak şekilde projeleri hazırlanmış olup, 2014 yılında Ring 1 devresinin yarısı tamamlanmış 2015 yılında ise tamamının devreye alınması çalışmaları devam etmektedir.