HOSAB Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi

Çevre Yönetim Sistemi

Kurumsal

Bu kayıt 24 Kasım 2011 tarihinde eklenmiş ve toplam 12345 kez görüntülenmiştir.

İÇERİK BİLGİSİ
1.BÖLÜM
GENEL PRENSİPLER

Madde 1. Amaç:
Madde 2. Kapsam:
Madde 3. Dayanak:
Madde 4. Yürürlük:
Madde 5. İlgili Mevzuatlar:
2.BÖLÜM
RUHSATLANDIRMA YÖNETİMİ

Madde 1. Genel:
Madde 2. Çevresel Etki Değerlendirme Süreci:
Madde 3. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde Kurulmasına İzin verilmeyen Tesisler:
Madde 4. Yapı Ruhsatı İzin Belgesi Aşaması:
Madde 5. Yapı Kullanma İzin Belgesi Aşaması:
Madde 6. İş yeri Açma Çalışma Ruhsat Aşaması:
Madde 7. İş yeri Açma Çalışma Ruhsatının Yenilenmesi Gereken Durumlar:
3.BÖLÜM
ATIKSU YÖNETİMİ

Madde 1. Alt Yapı Tesisleri Kurma, Kullanma Ve İşletme Hakkı:
Madde 2. Arıtma Tesisi Kanalizasyon Sistemine Verilemeyecek Atıksular:
Madde 3. Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlantı Kısıtları ve Bağlantı Noktası:
Madde 4. Kanalizasyona Deşarj Standartları:
Madde 5. Ön Arıtma Tesisi Esasları:
Madde 6. Ön Arıtma Tesisi Çamurları:
Madde 7. İzleme ve Kontrol:
Madde 8. Bağlantı izin Belgesi:
Madde 9. Numune Alımı, Denetim ve Yaptırımlar:
Madde 10. Atıksu Miktarının Belirlenmesi:
Madde 11. Debimetre ve Otomatik Numune Alma ve Diğer Cihazlarına İlişkin Hususlar:
Madde 12. Birim Atıksu Bedelinin Belirlenmesi:
Madde 13. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İlk Yatırım Bedelinin Hesabı:
Madde 14. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Bedelinin Hesabı:
Madde 15. Arıtma Tesisi İşletilmesi ve Yasal Mevzuatı:
4.BÖLÜM
ATIK YÖNETİMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Katı Atıkların Yönetimi:
Madde 3. Tehlikeli Atıkların Yönetimi:
Madde 4. Ambalaj Atıkların Kontrolü:
Madde 5. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi:
Madde 6. Tıbbi Atıkların Yönetimi:
Madde 7. Radyoaktif Atıklar Yönetimi:
Madde 8. Atık Yağların Yönetimi:
Madde 9. Bitkisel Atık Yağların Yönetimi:
Madde 10. Atık Pil Ve Akümülatörlerin Yönetimi:
Madde 11. Atık Elektroniklerin Yönetimi:
Madde 12. Ömrünü Tamamlamış Lastikler Yönetimi:
5.BÖLÜM
HAVA KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ

Madde 1. Hava Kirliliği Kontrolü:
Madde 2. Kullanılmasına İzin Verilen Yakıt Türleri:
Madde 3. Ölçüm Sonuçlarının Bildirimi ve Değerlendirilmesi:
Madde 4. Emisyon Konulu Çevre İznine Tabi Tesisler:
Madde 5. Emisyon İznine Tabi Tesisler İçin Sınır Değerler:
Madde 6. Atık Gazların Atılması:
Madde 7. Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Baca Gazı Hızları:
Madde 8. Üretim Tesislerinden Kaynaklanan Baca Gazları Hızı
Madde 9. Baca Yükseklikleri:
Madde 10. İzni Tabi Olmayan Tesisler:
Madde 11. Emisyon Azaltıcı Önlemlerin Alınması:
6.BÖLÜM
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Gürültü Kirliliği Yönetimi:
7.BÖLÜM
TOPRAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Toprak Kirliliği Yönetimi:
8.BÖLÜM
TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi:
9.BÖLÜM
YANGIN SAVUNMA SİSTEMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
10.BÖLÜM
ÇEVRE İZİNLERİ VE BİLDİRİMLER

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Çevre İzin Süreci:
11. BÖLÜM
ÇEVRE GÖREVLİSİ İSTİHDAMI /ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURULMASI

Madde 1. Genel İlkeler:
12. BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Madde 1. Genel İlkeler:
13. BÖLÜM
DENETİM ve YETKİLER

Madde 1. Genel İlkeler:
Madde 2. Denetim, Yetki ve Yaptırımlar:

Hosab Çevre Yönetim Sistemi - Yasal Gereklilik Tablosu
Pdf formatında indirmek için tıklayın.
Pdf görüntüleme programı indirmek için tıklayın.